"Пловдивска духовна семинария Св. св. Кирил и Методий" разполага с високоподготвени преподаватели по всички предмети, което води до задълбочена и качествена подготовка на учениците.

© 2018 seminaria.bg