Пловдивска духовна семинария "Св. св. Кирил и Методий" води началото си от 1878 г., когато по настояване на Eкзарх Йосиф е основано свещеническо училище в Прилеп. Същото през 1883 г. е преместено в Одрин, а през 1892 г. духовното училище е вече в Цариград и е преобразувано в четирикласно учебно заведение, известно като Цариградска духовна семинария. През 1913 - 1914г. Семинарията се прехвърля в България и в   се установява в Пловдив, където през месец септември отваря врати за първата си учебна година на родна земя.

По решение на Дирекцията по вероизповеданията през 1950 г. Пловдивската духовна семинария се слива със Софийската духовна семинария и заедно са  преместени в Черепиш.

След четиридесетгодишно прекъсване през 1990 г. учебният процес  отново е възстановен в Пловдив.

© 2018 seminaria.bg