Духовно училище "Пловдивска духовна семинария Св. св. Кирил и Методий" разполага с високоподготвени преподаватели по всички предмети, което води до задълбочена и качествена подготовка на учениците.

В богословските дисциплини се изучават основите на християнския морал и добродетели и се формират устойчиви ценности на духа. Този процес протича успоредно със задълбоченото възприемане на богатата църковна история и богослужебната практика. Учениците получават много солидна подготовка и по общообразователните предмети, което ги прави уверени и конкурентно способни при кандидатстване във висшите учебни заведения, което разкрива широк спектър от възможности за реализация.

Важен елемент от успешната организация на учебния и възпитателния процес в семинарията е занималнята, която ангажира семинаристите в следобедните часове за самоподготовка.

Усиленото изучаване на класическите езици - латински и старогръцки, създава в семинарията атмосфера на класическа гимназия. Тук се изучават интензивно още английски и руски език.

© 2018 seminaria.bg