Прием за учебната 2023/2024 година

За учебната 2023/2024 година в Пловдивска духовна семинария “Св. Св. Кирил и Методий” ще се приемат за редовен курс на обучение ученици завършили основно образование с примерно поведение и добър успех.

От началото на месец юни 2023 г. всички кандидати  трябва да подадат молба до Ректора на Семинарията и всички необходими документи. Повече информация на Прием.

 

Прием за учебната 2022/2023 година

За учебната 2022/2023 год. в Пловдивска духовна семинария “Св. Св. Кирил и Методий” ще се приемат за редовен курс на обучение ученици завършили основно образование с примерно поведение и добър успех.

ПДС участва в проект на МОН

Пловдивска духовна семинария "Св. св. Кирил и Методий" участва в проект на МОН BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

Прием 2021/2022 г.

За учебната 2021/2022 год. в Пловдивска духовна семинария “Св. св. Кирил и Методий” ще се приемат за редовен курс на обучение ученици, завършили основно образование с примерно поведение и добър успех.

Прием за учебната 2020/2021

За учебната 2020/2021 год. в Пловдивска духовна семинария “Св. Св. Кирил и Методий” ще се приемат за редовен курс на обучение ученици завършили основно образование с примерно поведение и добър успех.

От 01.06.2020 до 11.07.2020 всички кандидати  трябва да подадат молба до Ректора на Семинарията и всички необходими документи. Повече информация на Прием.

© 2018 seminaria.bg